Regulamin

26 września 2014

XXXII Maraton Toruński
Toruń, 26.10.2014

 

 • XV KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI
 • X MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 • MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW
 • MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
 • MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

 

R E G U L A M I N

 

1. Cel:

Promocja biegania jako zdrowej, taniej, powszechnie dostępnej i optymalnie korzystnej dla człowieka aktywności fizycznej;

2. Współorganizatorzy maratonu:

 • Miasto Toruń
 • Urząd Gminy Łysomice
 • Urząd Gminy Łubianka
 • MOSiR Toruń

3. Termin i trasa maratonu:

 • Bieg odbędzie się w niedzielę 26 października 2014 r. godz. 10:00
 • Trasa będzie posiadać aktualny atest PZLA, a jej długość będzie wynosić 42,195 km.
 • Trasa od startu do mety będzie oznaczona co 1 kilometr stałymi tablicami z kilometrażem.
 • Nawierzchnia trasy jest asfaltowa.
 • Trasa jest płaska.
 • Maraton odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym.
 • Pomiar czasu odbywa się z zastosowaniem metody “chipowej” (elektroniczny pomiar czasu).

 

4. Punkty żywieniowe i odświeżania:

 • Na trasie maratonu co 5km będą rozmieszczone punkty z napojami (woda i izotoniki) oraz bananami, cukrem i czekoladą.
 • Na każdym z punktów żywieniowych oraz mecie obecny będzie ratownik medyczny, który w razie potrzeby udzieli pomocy medycznej.
 • Po trasie biegu jeździć będzie karetka pogotowia z lekarzem (z wyłączeniem ścieżki pieszo-rowerowej).
 • Na mecie maratonu zawodnicy otrzymają posiłek i napój regeneracyjny.
 • Na mecie będzie można skorzystać z masażu.

 

5. Limit czasu:

Limit czasu wynosi 6 godz., a na półmetku 3 godz. Osobom, które przekroczyły limit czasu będą mogli według własnego uznania kontynuować bieg, jednakże poza jezdnią i na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ci nie będą klasyfikowani w maratonie.

 

6. Uczestnictwo:

 • W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.10.2014 r. ukończyli 18 lat (decyduje data urodzenia) i opłacą wpisowe.
 • W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji maratonu (we wszystkich klasyfikacjach i kategoriach) oraz biegów towarzyszących wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Maratonu. Szczegóły dotyczące funkcjonowania biura znajdują się w punkcie 8 niniejszego regulaminu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:
  • dowód osobisty lub paszport dla sprawdzenia daty urodzenia i adresu,
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o starcie na własną odpowiedzialność.
 • UWAGA! OSOBOM SKRACAJĄCYM TRASĘ LUB RAŻĄCO NARUSZAJĄCYM REGULAMIN BIEGU ZOSTANIE ZABRANY NUMER STARTOWY I OSOBY TE NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANE ORAZ NIE OTRZYMAJĄ MEDALU!

7. Klasyfikacje Maratonu Toruńskiego:

 • generalna
 • kobiet
 • w grupach wiekowych (puchary za miejsca I-III):
  • K i M 18: 18 – 29 lat,
  • K i M 30: 30 – 39 lat,
  • K i M 40: 40 – 44 lat,
  • K i M 45: 45 – 49 lat,
  • K i M 50: 50 – 54 lat,
  • K i M 55: 55 – 59 lat,
  • K i M 60: 60 – 64 lat,
  • K i M 65: 65 – 69 lat,
  • K i M 70: 70 i więcej lat.
 • XV Klubowe Mistrzostwa Polski w Maratonie

Prawo startu mają członkowie klubów i innych podstawowych ogniw organizacji kultury fizycznej. Pod pojęciem klubu rozumie się jednostki wymienione w ustawach: o wolontariacie, o kulturze fizycznej oraz o stowarzyszeniach. Swoje członkostwo zawodnicy muszą udokumentować legitymacją członkowską lub zaświadczeniem potwierdzonym przez władze klubu. W reprezentacji klubu może startować od 3 do 6 zawodników zgłoszonych w Biurze maratonu, potwierdzonych przez władze klubu na 7 dni przed startem. Klub może zgłosić więcej niż jeden zespół klubowy. W takiej sytuacji każdy zespół klubowy oceniany jest odrębnie. Trzy najlepsze czasy, które uzyskają w maratonie najlepsi zawodnicy danego klubu decydują o pozycji klubu w mistrzostwach. Zwycięża klub, który zdobędzie najniższy łączny czas. Przy równej łącznej sumie czasów decyduje miejsce najlepszego zawodnika z klubu. Deklaracje o przynależności klubowej muszę być dostarczone do Biura Maratonu najpóźniej na 7 dni przed maratonem.

 • X Indywidualne Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Maratonie

Rodzaje klasyfikacji: generalna i kobiet

Prawo startu w Mistrzostwach mają osoby posiadające legitymację służbową lub związkową, ewentualnie zaświadczenie z miejsca zatrudnienia w placówce oświatowej, które muszą okazać przy zapisach w sekretariacie maratonu. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

 • Mistrzostwa Polski Samorządowców

Rodzaje klasyfikacji: generalna i kobiet

Prawo startu w Mistrzostwach mają radni rad gmin, miast i powiatów oraz sejmików wojewódzkich kadencji 2010-2014; prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz członkowie zarządów powiatów i województw kadencji 2010-2014; aktualni pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Dla zaklasyfikowania do Mistrzostw zawodnicy są zobowiązani do przedstawienia w czasie weryfikacji (patrz pkt. 6 regulaminu) zaświadczenia wydanego przez odpowiednie biuro rady, sejmiku bądź urzędu. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

 • Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Prawo startu mają wszyscy pracownicy służb mundurowych: żołnierze zawodowi wojska polskiego, żadnarmerii wojskowej, policji, służby więziennictwa, straży pożarnej (zarówno ochotniczej jak i zawodowej), służby granicznej i celnej, straży miejskiej oraz pracowników cywilnych wyżej wymienionych służb. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

 • Indywidualne Mistrzostwa Miasta Torunia w Maratonie

Rodzaje klasyfikacji: generalna i kobiet

Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy posiadający stałe zameldowanie w mieście Toruniu. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

 

8. Zgłoszenia udziału w Maratonie Toruńskim:

 • można dokonywać poprzez wpisanie danych do formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: maratontorunski.pl;
 • osobiste zgłoszenie w Biurze Maratonu w terminach i miejscach określonych poniżej;
 • telefoniczne – pod numerem telefonu Stowarzyszenia: (56) 471-38-29

Biuro biegu mieści się do dnia 23 października 2014r. włącznie w Toruniu przy ul. Mickiewicza 142/4 (blisko skrzyżowania z ul. Reja) i jest czynne od godziny 9:00 do 16:00.

W dniach 25-26 października biuro będzie otwarte na Hali widowiskowo-sportowej w Toruniu przy ulicy Bema 73-89 w godz. 10:00 – 20:00 (sobota) oraz w godz. 7:00 – 9:30 (niedziela) – o godz. 9:00 lista startowa zostanie zamknięta. W powyższych terminach (25.10 – 26.10) można odebrać zestawy startowe.

Uwaga: w dniu 24 października 2014 (piątek) biuro będzie nieczynne!

Uwaga: Autobusy zabierać będą zawodników spod stadionu na linię startu w godzinach od 8:40 do 9:50. Na starcie będzie stał autobus-szatnia.

 

9. Opłata startowa:

Wysokości opłat:

Od 1 lutego do 31 lipca 2014 roku60zł
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku90zł
Od 1 września do 30 września 2014 roku110zł
Od 1 października do 19 października 2014 roku120zł
Od 20 października 2014 roku150zł

 

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

Dla mieszkańców Torunia (osób formalnie zameldowanych) w Toruniu opłata wynosi 50 zł do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Dla mieszkańców gmin Łubianka i Łysomice opłata wynosi 50 zł do dnia 31 sierpnia 2014r. włącznie!

Dla seniorów, czyli dla osób powyżej 65 roku życia, opłata startowa wynosi 50zł do 24 października włącznie. W dniu Maratonu jednak, podobnie jak dzień wcześniej, obowiązuje już taka sama jak wszystkich opłata 150zł.

Od opłat zwolnieni są, pod warunkiem zapisania się przez stronę internetową (maratontorunski.pl) lub w biurze Stowarzyszenia, następujące osoby:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Przewodnicy osób niepełnosprawnych
 • Zwycięzcy poprzednich edycji
 • Osoby zaproszone przez Dyrektora biegu

Zniżki i promocje nie kumulują się.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

nr konta: 56 9511 0000 0000 0243 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podawanie przynajmniej: Imienia, Nazwiska, Nazwy Biegu (może być jej skrót) i Adresu (na wypadek wielu osób o tych samych imionach i nazwiskach)

Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią lub udział w ramach wpisowego w innych imprezach biegowych organizowanych przez stowarzyszenie.

 

10. Nagrody:

Maraton:

 • W klasyfikacji generalnej wręczane będą:
  • za 1 miejsce puchar – 3000 zł
  • za 2 miejsce puchar – 2000 zł
  • za 3 miejsce puchar – 500 zł
 • W klasyfikacji Kobiet:
  • za 1 miejsce puchar – 3000 zł
  • za 2 miejsce puchar – 2000 zł
  • za 3 miejsce puchar – 500 zł
 • W klasyfikacji Klubowej:
  • za 1 miejsce puchar
  • za 2 miejsce puchar
  • za 3 miejsce puchar
 • W klasyfikacji Mistrzostwa Polski Oświaty:
  • Generalna:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
  • Kobiet:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
 • W klasyfikacji Mistrzostwa Polski Samorządowców:
  • Generalna:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
  • Kobiet:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
 • W klasyfikacji Mistrzostwa Miasta Torunia:
  • Generalna:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
  • Kobiet:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
 • W klasyfikacji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych:
  • Generalna:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł
  • Mężczyźni do 34 roku życia
   • za 1 miejsce puchar – torba sportowa
   • za 2 miejsce puchar – plecak
   • za 3 miejsce puchar – plecak
  • Mężczyźni w przedziale wiekowym 35-44
   • za 1 miejsce puchar – torba sportowa
   • za 2 miejsce puchar – plecak
   • za 3 miejsce puchar – plecak
  • Mężczyźni powyżej 45 roku życia
   • za 1 miejsce puchar – torba sportowa
   • za 2 miejsce puchar – plecak
   • za 3 miejsce puchar – plecak
  • Kobiet:
   • za 1 miejsce puchar – bon o wartości 200 zł
   • za 2 miejsce puchar – bon o wartości 150 zł
   • za 3 miejsce puchar – bon o wartości 100 zł

 

Ponadto każdy z uczestników Maratonu weźmie udział w losowaniu wycieczki na Berlin Marathon 2015!

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie maratonu w limicie czasowym 6h oraz być przy losowaniu nagród.

Ponadto nagrodzimy również najstarszego uczestnika Maratonu.

 

11. Szczególne atrakcje dla uczestników maratonu:

 • Markowa koszulka biegowa
 • Posiłek oraz napoje regeneracyjne na mecie
 • Targi SPORT-EXPO odzieży i sprzętu sportowego
 • Oryginalny medal

 

12. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu.
 • Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, szatnie depozytowe na starcie i mecie biegu (autobusy).
 • Organizator zapewnia toalety na starcie, na 23 kilometrze (zespół szkół w Łubiance) i mecie biegu oraz natryski na hali sportowej.
 • Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przypięte do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać bieg w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Maratonu na mecie w terminie do pół godz. od czasu wbiegnięcia zawodnika na metę. Kaucja za złożenie protestu wynosi 100,- zł. Zwrot kaucji następuje wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny od złożenia.
 • W przypadku Klubowych Mistrzostw Polski, Biuro przyjmuje protesty na mecie w terminie do pół godz. od czasu wywieszenia pierwszych wyników przez Organizatora. Kaucja za złożenie protestu wynosi 100,- zł. Zwrot kaucji następuje wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny od złożenia.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Maratonu.
 • Uczestników Maratonu obowiązują przepisy FKB, PZLA, AIMS oraz niniejszy regulamin.
 • Organizator zastrzega sobie zmianę w regulaminie informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej: maratontorunski.pl
 • Organizator biegu nie ponosi wszelkich odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.

 

 

13. Odpowiedzialność:

Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

Zobacz również

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright maratontorunski.pl